LASERPUHASTUS

Uudse tehnoloogiaga kvaliteetsed eripuhastustööd

Laserpuhastus on loodussõbralik pindade puhastamise viis, mida kasutatakse metallpindadelt rooste, värvi, oksiidi või muu saaste eemaldamiseks.

Laserpuhastamise jaoks kasutatakse pulseerivat fiiberlaserit. Meil kasutatav seade on 500w Narrani ROD laser, mis on oma jõudluse ja puhastamise omaduste poolest hetkel Baltikumi võimsaim ja moodsaim.

Traditsioonilisi tööstuslike puhastamise meetoditel on mitmeid miinuseid. Rooste eemaldamine võib olla nii aja- kui ka töömahukas. Oksiidi eemaldamine võib endaga kaasata ohtlikke kemikaale, mis on iga vastava puhastatava materjali jaoks spetsiifilised. Abrasiividega pritsimise puhul kahjustatakse aluspinda, mis paljude objektide puhul on mitte soovitav, lisaks kaasneb tolm, mis võib kahjustada muid olulisi seadmeid, mis on läheduses.

Laserpuhastamine võimaldab eelloetud probleeme välistada, väheneb hilisem puhastamise vajadus ja eelnev katmise ja kaitsmise vajadus, samas kui protsessi on võimalik teostada ülimalt täpselt, kulutõhusalt ja loodussäästlikult.

 

Protsessi kirjeldus:

 

KASUTUSVALDKONNAD

Metallpindade puhastus

Rooste, korrosioon või oksiidid on mustade ja värviliste metallide eluea jooksul vältimatud. Saame need eemaldada ilma aluspinda või keskkonda kahjustamata.

 

Puidu puhastus

Impulsslaser võimaldab eemaldada detailsetelt puitpindadelt, värvi, plekke ja hallitust, valmistades need ette järgmiseks eluetapiks.

 

Muinsuskaitsealased puhastused

Impulsslaserid võimaldavad eemaldada muinsuskaitselistelt esemetelt ja taiestelt nendele kogunenud mustust, katlakivi ja muid pinna kahjustusi, ilma pinnaga kokku puutumata ja seda kahjustamata.

 

Tulekahju järgsed puhastused

Laserpuhastus on väga tõhus meetod tahma, süsiniku ja muu saaste eemaldamiseks pärast tulekahju. Teraskonstruktsioonid, värvitud seinad,  uksed, kivi- ja telliskivi on kõik puhastatavad.

 

Graffiti eemaldused

Laserpuhastus pakub ohutut ja kemikaalivaba võimalust grafiti eemaldamiseks. See on suurepärane võimalus munitsipaal ettevõtetele, kuna puuduvad müra  tolm, mis kaasnevad abrasiivsete ainetega graffitite eemaldamisel.